Kontrol af råvand fra boringer

20/11/2017 - 20:53

Vi har netop fået testet vores råvand for pesticiden Chloridazon. Resultaterne viser, at vandet fra begge vores boringer IKKE indeholder dette pesticid eller et af dets to nedbrydningsprodukter. Resultaterne fra disse vandprøver kan findes under menupunktet "Vandet" og derefter "Vandanalyser" her på hjemmesiden.

Mange vil sikkert huske, at fundet af Chloridazon i drikkevandet fra nogle vandværker i Danmark fyldte meget i dagspressen for nogle måneder siden. Et vandværk som Rødding Vandværk skal teste vandet for pesticider mindst hvert 2. år (næste gang for os ville være i november 2018). Bestyrelsen for Rødding Vandværk har dog for at skabe størst mulig sikkerhed for vores forbrugere af vand valgt at fremrykke testen for Chloridazon.

Husk at alle resultater fra vandprøver i boringerne, på vandværket og i ledningsnettet kan ses på vores hjemmeside. 

Formand
Bjarne Dindler Rasmussen
Brudelysvej 5, Rødding - 8830 Tjele
Tlf. 2938 2954
Mail: info@roddingvand.dk
Vandværkspasser
Niels Nielsen
Klubvænget 5 - 8830 Tjele
Tlf. 2339 1475
Hjemmeside design og programmering af SimpelService.dk