Nye vandprøver (1,2,4-triazol)

04/06/2018 - 09:43

Rødding Vandværk har stor opmærksomhed på kvaliteten af det vand vi leverer. Vandprøver udtages og testes i henhold til de krav som myndighederne stiller og resultaterne kan altid ses her på vores hjemmeside.

For at skabe størst mulig sikkerhed for høj vandkvalitet har Rødding Vandværk besluttet at foretage yderligere vandprøver når dette anbefales af foreningen Danske Vandværker - og often længe inden det bliver et krav fra myndighederne.

Senest har foreningen Danske Vandværker anbefalet at landets vandværker tester råvandet for pesticidet 1,2,4-triazol - et stof som det forventes at myndighederne først senere i år vil sætte på listen over stoffer som drikkevandet skal undersøges for.

Vi har har allerede nu ekstraordinært fået taget vandprøver fra begge vores boringer og testet dem for dette pesticid. Vi er glade for at kunne meddele resultatet: Begge boringer indeholder ikke 1,2,4-triazol (koncentrationen er under detektionsgrænsen).

Formand
Bjarne Dindler Rasmussen
Brudelysvej 5, Rødding - 8830 Tjele
Tlf. 2938 2954
Mail: info@roddingvand.dk
Vandværkspasser
Niels Nielsen
Klubvænget 5 - 8830 Tjele
Tlf. 2339 1475
Hjemmeside design og programmering af SimpelService.dk