Opgradering af vandforsyning for husstande på Batum Hedevej

02/07/2019 - 20:39
Det samlede vandforbrug til husstandene på Batum Hedevej er steget støt i de sidste år. Som en følge heraf er det leverede vandtryk til flere af husstandene i perioder med stort samlet forbrug ikke længere tilfredsstillende. Den eksisterende trykforøger der forsyner husstandene på Batum Hedevej opgraderes derfor - ved at der installeres en ny og større pumpe til trykforøgelse i denne del af ledningsnettet.

Arbejdet med at opgradere trykforøgeren har været under forberedelse i et stykke tid, og vi har presset på for at opgraderingen blev gennemført inden sommerferien. Vi har fået en mulighed for at gennemføre opgraderingen i morgen onsdag d. 3. juli 2019, og har valgt at benytte denne mulighed på trods af den korte varsel. Arbejdet starter kl. 09:00.
Arbejdet kan udføres uden de store forstyrrelser af vandforsyningen for husstandene på Batum Hedevej. Vandtrykket kan dog være lavere end normalt og vandforsyningen kan også blive afbrudt i kortere perioder. Afslutningen af arbejdet vil blive meddelt på Vandværkets side på facebook og på hjemmesiden (www.roddingvand.dk). Vandforsyningen i resten af Rødding Vandværks ledningsnet forventes ikke at blive påvirket.

Når opgraderingen er udført kan der i en periode bagefter forekomme misfarvninger af vandet da evt. aflejringer i rørene kan ændre sig på grund af ændrede flowforhold. Hvis man oplever dette anbefales det, at man lader vandet løbe i indtil det igen er klart.

Vi vil sætte pris på efterfølgende at modtage tilbagemeldinger om hvorledes opgraderingen påvirker vandtrykket i de enkelt husstande på Batum Hedevej - gerne pr. mail til info@roddingvand.dk.

Spørgsmål vedr. opgraderingen og vandforsyningen generelt kan rettes til Vandværkspasser Niels Nielsen (2339 1475) eller til Formand Bjarne Dindler Rasmussen (2938 2954).

Med venlig hilsen
Rødding Vandværk
Formand
Bjarne Dindler Rasmussen
Brudelysvej 5, Rødding - 8830 Tjele
Tlf. 2938 2954
Mail: info@roddingvand.dk
Vandværkspasser
Niels Nielsen
Klubvænget 5 - 8830 Tjele
Tlf. 2339 1475
Hjemmeside design og programmering af SimpelService.dk