Indkaldelse til generalforsamling 2023

22/03/2023 - 22:38
Indkaldelse til generalforsamling i Rødding Vandværk A.m.b.a
Der indkaldes til generalforsamling i Rødding Vandværk, torsdag 23. marts 2023 kl. 19.00 i Røddinghus.
Dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Bestyrelsens beretning
3 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4 Budget for det kommende år fremlægges til godkendelse
5 Behandling af indkommende forslag
6 Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
7 Eventuel
Der er indkommet to forslag til behandling på generalforsamling:
1: Forslag om bestyrelseshonorar
2: Forslag om at stifte et nyt selskab der skal bygge og drive et fælles vandværk for Rødding, Løvel og Vammen områderne.
Efter generalforsamlingen vil vandværket være vært ved et stykke mad og øl/vand. Af hensyn til dette, bedes deltagere i generalforsamlingen tilmelde sig, senest 20. marts.
Tilmelding på: info@roddingvand.dk eller på telefon 2040 2085.
På bestyrelsen vegne
Aksel Gaardsted Christiansen, formand.
Formand
Aksel Gaardsted Christiansen
Vråvej 18, Vrå - 8830 Tjele
Tlf. 2040 2085
Mail: info@roddingvand.dk
Vandværkspasser
Niels Nielsen
Klubvænget 5 - 8830 Tjele
Tlf. 2339 1475
Hjemmeside design og programmering af SimpelService.dk