Aktuelt
Årsaflæsning af vandmålere
30/12/2018 - 14:45
Generalforsamling 2019
27/01/2019 - 09:48

Vandanalyser

Rødding Vandværk følger de gældende foreskrifter for udtagning af vandprøver og analyse af disse. Vandprøverne udtages på vandværket, i ledningsnettet og i boringerne. Prøvetagningerne og analyserne udføres af Eurofins, som er et uafhængigt laboratorium.

Alle resultaterne fra analyserne sendes til vandværket med kopi til Viborg Kommune, som er tilsynsførende for Rødding Vandværk.

Et sammendrag af resultaterne kan findes i bestyrelsens beretning som fremlægges ved generalforsamlingen. De nyeste prøveresultater kan ses herunder.

Resultater for indeværende og de foregående år kan findes på Danmarks Miljøportal

2018

2016

2015

Formand
Bjarne Dindler Rasmussen
Brudelysvej 5, Rødding - 8830 Tjele
Tlf. 2938 2954
Mail: info@roddingvand.dk
Vandværkspasser
Niels Nielsen
Klubvænget 5 - 8830 Tjele
Tlf. 2339 1475
Hjemmeside design og programmering af SimpelService.dk