Vandanalyser

Rødding Vandværk følger de gældende forskrifter for udtagning af vandprøver og analyse af disse. Vandprøverne udtages på vandværket, i ledningsnettet (hos forbrugerne) og i boringerne. Prøvetagningerne og analyserne udføres af Eurofins, som er et uafhængigt laboratorium.

Alle resultaterne fra analyserne sendes til vandværket med kopi til Viborg Kommune, som er tilsynsførende for Rødding Vandværk.

Et sammendrag af resultaterne kan findes i bestyrelsens beretning som fremlægges ved generalforsamlingen. Alle prøveresultater for indeværende og de foregående 3 år kan ses herunder. Resultater for Rødding Vandværk for indeværende og alle de foregående år kan findes på Danmarks Miljøportal

2021

2020

2019

2018


Formand
Aksel Gaardsted Christiansen
Vråvej 18, Vrå - 8830 Tjele
Tlf. 2040 2085
Mail: info@roddingvand.dk
Vandværkspasser
Niels Nielsen
Klubvænget 5 - 8830 Tjele
Tlf. 2339 1475
Hjemmeside design og programmering af SimpelService.dk